96 63 00 06 salg@arka.dk

Man kan skifte visningslayout af filer i en mappe i Windows ved at holde “Ctrl” + “Shift” nede mens man skifter på 1-8 tasterne.